XIA, Z., L. YANG, X. SUN, W. LIANG, D. SUN a Z. RUAN. A Learning-Based Steganalytic Method against LSB Matching Steganography. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011, 20(1), 102-109 [cit. 2021-9-17]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56804
Uložit do Citace PRO