RICNY, V. a M. SLANINA. Analysis of Resolution in Aerial Earth Surface Photography. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011, 20(1), 126-131 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56807
Uložit do Citace PRO