DZIEDZIC, Andrzej a Piotr SLOBODZIAN. Modern Microelectronic Technologies in Fabrication of RFID Tags. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011, 20(1), 187-193 [cit. 2023-09-24]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56816

Uložit do Citace PRO