PROCIOW, E., M. ZIELINSKI, K. SIERADZKA, J. DOMARADZKI a D. KACZMAREK. Electrical and optical study of transparent V-based oxide semiconductors prepared by magnetron sputtering under different conditions. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011, 20(1), 204-208 [cit. 2021-01-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56819
Uložit do Citace PRO