BRANCIK, L. a B. SEVCIK. Computer Simulation of Nonuniform MTLs via Implicit Wendroff and State-Variable Methods. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011, 20(1), 221-227 [cit. 2020-12-04]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56822
Uložit do Citace PRO