BAUER, J. a J. LETTL. Solar Power Station Output Inverter Control Design. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011, 20(1), 258-262 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56828
Uložit do Citace PRO