PÍTRA, Kamil a Zbyněk RAIDA. Planar Millimeter-Wave Antennas: A Comparative Study. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011, 20(1), 263-269 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56829
Uložit do Citace PRO