BIOLKOVÁ, Viera, J. BAJER a Dalibor BIOLEK. Four-Phase Oscillators Employing Two Active Elements. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011, 20(1), 334-339 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56840
Uložit do Citace PRO