PSENICKA, Bohumil a Jiri HOSPODKA. Analysis and Synthesis of the Digital Structures by the Matrix Method. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011, 20(2), 451-456 [cit. 2023-01-31]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56858

Uložit do Citace PRO