NIKOLIC, B. Z., G. T. DJORDJEVIC a N. D. MILOSEVIC. Effects of Imperfect Reference Signal Recovery on Performance of SC and SSC Receivers over Generalized Fading Channels. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011, 20(2), 499-504 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56866
Uložit do Citace PRO