VRANOVA, Z. a V. ONDRYHAL. Utilization of Selected Data Mining Methods for Communication Network Analysis. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011, 20(2), 548-558 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56873
Uložit do Citace PRO