HORNG, J. W., Z. R. WANG a T. Y. YANG. Single ICCII Sinusoidal Oscillators Employing Grounded Capacitors. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011, 20(3), 608-613 [cit. 2021-9-21]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56886
Uložit do Citace PRO