VALSA, J., P. DVORAK a M. FRIEDL. Network Model of the CPE. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011, 20(3), 619-626 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56888

Uložit do Citace PRO