KAÇAR, F. a H. KUNTMAN. CFOA-Based Lossless and Lossy Inductance Simulators. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011, 20(3), 627-631 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56889
Uložit do Citace PRO