LI, Y. Current-Mode Sixth-Order Elliptic Band-Pass Filter Using MCDTAs. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011, 20(3), 645-649 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56892
Uložit do Citace PRO