PROCHAZKA, V., P. POLLAK, J. ZDANSKY a J. NOUZA. Performance of Czech Speech Recognition with Language Models Created from Public Resources. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011, 20(4), 1002-1008 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56902

Uložit do Citace PRO