DE VITA, Francesca, Patrizio DE VITA a Angelo FRENI. Efficient Analysis for the Design Refinement of Large Multilayered Printed Reflectarrays. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011, 20(4), 739-744 [cit. 2023-01-31]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56909

Uložit do Citace PRO