COSTANZO, S., A. BORGIA, I. VENNERI a G. DI MASSA. Millimeter-Waves Structures on Benzocyclobutene Dielectric Substrate. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011, 20(4), 785-789 [cit. 2021-9-21]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56915
Uložit do Citace PRO