DVORAK, Radek a Tomas URBANEC. Data Processing in Multiport-Based Reflectometer System. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011, 20(4), 832-837 [cit. 2023-01-31]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56920

Uložit do Citace PRO