DVORAK, R. a T. URBANEC. Data Processing in Multiport-Based Reflectometer System. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011, 20(4), 832-837 [cit. 2021-5-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56920
Uložit do Citace PRO