GONG, C., B. N. ZHANG, A. J. LIU a D. X. GUO. A High Accurate and Low Bias SNR Estimator: Algorithm and Implementation. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011, 20(4), 976-981 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56939
Uložit do Citace PRO