STANIĆ, M., A. LEBL, D. MITIĆ a Z. MARKOV. Error Probability in Redundant Packet Sending over IP Network. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011, 20(4), 982-987 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56940
Uložit do Citace PRO