SCHWARZ, D. a T. KASPAREK. Comparison of Two Methods for Automatic Brain Morphometry Analysis. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011, 20(4), 996-1001 [cit. 2020-12-04]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56942
Uložit do Citace PRO