PÁLL, Marek. Analýza kvality ovzduší v blízkosti vybraných energetických zařízení [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56945. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Michal Ptáček.
Uložit do Citace PRO