KEJÍK, P. a S. HANUS. Comparison of Fuzzy Logic and Genetic Algorithm Based Admission Control Strategies for UMTS System. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010, 19(1), 6-10 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56954
Uložit do Citace PRO