BLUMENSTEIN, Jiri a Zbynek FEDRA. The PAPR and Simple PAPR Reduction of the 2D Spreading Based Communication Systems. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010, 19(1), 27-31 [cit. 2022-09-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56958

Uložit do Citace PRO