KALAYCIOGLU, Aykut a H. Goekhan ILK. A Robust Threshold for Iterative Channel Estimation in OFDM Systems. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010, 19(1), 32-38 [cit. 2022-09-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56959

Uložit do Citace PRO