XING, Y. a J. TAN. A Color Image Watermarking Scheme Resistant against Geometrical Attacks. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010, 19(1), 62-67 [cit. 2022-08-08]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56963

Uložit do Citace PRO