KALLEL, Mohamed, Mohamed Salim BOUHLEL a Jean-Christophe LAPAYRE. Use of Multi-Watermarking Schema to Maintain Awareness in a Teleneurology Diagnosis Platform. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010, 19(1), 68-73 [cit. 2022-09-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56964

Uložit do Citace PRO