KIROV, G. S. a D. P. MIHAYLOVA. Circularly Polarized Aperture Coupled Microstrip Antenna with Resonant Slots and a Screen. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010, 19(1), 111-116 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56970

Uložit do Citace PRO