KOUDELKA, P., B. PETRUJOVA, J. LATAL, F. HANACEK, P. SISKA, J. SKAPA a V. VASINEK. Optical Fiber Distributed Sensing System Applied in Cement Concrete Commixture Research. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010, 19(1), 172-177 [cit. 2022-05-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56980

Uložit do Citace PRO