AKBULUT, A., H. A. ILGIN a M. EFE. Adaptive Bit Rate Video Streaming Through an RF/Free Space Optical Laser Link. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010, 19(2), 271-277 [cit. 2021-7-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56993
Uložit do Citace PRO