HORNG, J., H. LEE a J. WU. Electronically Tunable Third-Order Quadrature Oscillator Using CDTAs. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010, 19(2), 326-330 [cit. 2022-08-08]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57000

Uložit do Citace PRO