TAO, C., J. QIU a L. LIU. A Novel OFDM Channel Estimation Algorithm with ICI Mitigation over Fast Fading Channels. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010, 19(2), 347-355 [cit. 2021-10-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57003
Uložit do Citace PRO