SEDENKA, V. a Zbyněk RAIDA. Critical Comparison of Multi-objective Optimization Methods: Genetic Algorithms versus Swarm Intelligence. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010, 19(3), 369-377 [cit. 2021-5-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57006
Uložit do Citace PRO