RUPCIC, S., V. MANDRIC a S. RIMAC-DRLJE. Fabrication Errors Influence on the Sperical Array Radiation Pattern. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010, 19(3), 378-385 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57007

Uložit do Citace PRO