KEJIK, P. a S. HANUS. Admission Control Techniques for UMTS System. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010, 19(3), 397-402 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57010

Uložit do Citace PRO