PANDEY, R. a M. GUPTA. FGMOS Based Voltage-Controlled Grounded Resistor. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010, 19(3), 455-459 [cit. 2021-01-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57018
Uložit do Citace PRO