MILOSEVIC, N., Z. NIKOLIC, B. DIMITRIJEVIC a B. NIKOLIC. The Effects of Interference Suppression by a Reconfigurable Structure at DSSS-DPSK Receiver. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010, 19(4), 494-498 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57025

Uložit do Citace PRO