KOLLAR, Zsolt a Peter HORVATH. Modulation Schemes for Cognitive Radio in White Spaces. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010, 19(4), 511-517 [cit. 2022-12-08]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57028

Uložit do Citace PRO