SCHEJBAL, V. a J. PIDANIC. Broadband Approximations for Doubly Curved Reflector Antenna. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010, 19(4), 639-644 [cit. 2021-6-12]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57045
Uložit do Citace PRO