KEJIK, P., S. HANUS a J. BLUMENSTEIN. Advanced Fuzzy Logic Based Admission Control for UMTS System. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010, 19(4), 672-677 [cit. 2021-11-29]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57051
Uložit do Citace PRO