KROUPA, Martin, Čestmír ONDRŮŠEK a Rostislav HUZLÍK. Load Torque Analysis of Induction Machine. MM Science Journal [online]. MM publishing s.r.o, 2016, 2016(March 2016), 887-891 [cit. 2022-10-06]. ISSN 1805-0476. Dostupné z: doi:10.17973/MMSJ.2016_03_201605

Uložit do Citace PRO