DAŠKOVÁ, Michaela. Fantastický okamžik. Na hranici reálného [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57063. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér environmentu. Vedoucí práce Barbora Klímová.
Uložit do Citace PRO