ONDRUŠKOVÁ, Pavla, Jana ŠILAROVÁ, Jana NOVOTNÁ, et al. Události č. 3/2016 [online]. 26. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2016, 34 s. [cit. 2020-10-26]. ISSN 1211-4421. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57064
Uložit do Citace PRO