PLÁŠEK, Josef a Ondřej ŠIKULA. Modelování tepelného sálání v budovách [online]. VUT v Brně, 2012, 1-150 [cit. 2021-03-03]. ISBN 978-80-214-4383-9. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57066
Uložit do Citace PRO