VENDIK, I., M. ODIT a D. KOZLOV. 3D Metamaterial Based on a Regular Array of Resonant Dielectric Inclusions. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(2), 111-116 [cit. 2021-11-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57087
Uložit do Citace PRO