YANG, J., M. HUANG a J. PENG. Directive Emission Obtained by Mu and Epsilon-Near-Zero Metamaterials. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(2), 124-128 [cit. 2021-11-29]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57089
Uložit do Citace PRO