GUPTA, S. a C. CALOZ. Analog Signal Processing in Transmission Line Metamaterial Structures. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(2), 155-167 [cit. 2022-05-22]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57093

Uložit do Citace PRO