ROSNER, V., R. SELLER, L. DUDAS, K. KAZI a G. MIKO. Synthetic Aperture Radar - Hardware Development. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(2), 183-188 [cit. 2022-05-22]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57096

Uložit do Citace PRO