DIMITRIJEVIC, Bojan, Nenad MILOSEVIC, Zorica NIKOLIC a Predrag PETROVIC. UWB System Performance Improvement Using Smart Interference Rejection Filter. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(2), 196-200 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57098

Uložit do Citace PRO